Elektrický obojek pro psa

Výkres :

souhrn

  Elektrický obojek pro psy má stále více obránců, ale také kritiky. Považován za nepostradatelný tréninkový nástroj pro některé, považuje se za nebezpečný a kontraproduktivní pro ty, kteří ho podporují ve výcviku psů.

  I dnes příliš mnoho mistrů a trenérů psů používá k výcviku psů různé modely elektrických nebo elektronických obojků . Považují tato zařízení za tréninkové pomůcky. Stále více odborníků vydává varovné signály o těchto zařízeních a upozorňuje na možná nebezpečí , která představují pro fyzické a duševní zdraví psů. Co je elektrický obojek pro psy a jaká jsou s ním spojená rizika ?

  Co je to elektrický obojek pro psa?

  Ve skutečnosti existují různé typy elektrických nebo elektronických obojků pro psy. Některé modely, obojky kůry , mají zastavit opakované štěkání psů. Jiné jsou navrženy tak, aby připomínaly psům objednávku, když bloudí příliš daleko od předdefinovaného obvodu (přibližně 2 km obecně, více u modelů s GPS).

  Například kůry se spustí, když zvíře štěká snímáním vibrací hlasivek . Poté vydají jako varování zvukový signál . Pokud pes začne štěkat znovu, zařízení vydává elektrostatické podněty (nebo mírné elektrické šoky v závislosti na tom, zda jste za nebo proti těmto zařízením), aby zvíře zastavilo.

  Bez ohledu na typ použitého elektrického obojku nemůžeme přehlédnout možné účinky, které mohou mít na zdraví psa, stejně jako na jeho psychologický stav .

  Přihlaste se k odběru doporučení od domácích mazlíčků zpravodaj

  Rizika fyzických a psychologických následků

  Mnoho odborníků se jasně vyslovuje proti používání elektrických obojků při výcviku psů. Argumenty, které uvádějí, nepostrádají podstatu, a navíc zásada obezřetnosti a zásada úcty ke zvířatům je povzbuzují k uznání.

  Ať už se jim říká elektrostatická stimulace, nebo jinými slovy, signály vyzařované zařízeními jsou vždy elektronické nebo dokonce elektrické a dnes nám nic neumožňuje zcela vyloučit nebezpečí . Je ve skutečnosti těžké uvěřit, že elektrická zařízení, která psi nosí několik hodin, nemají žádné důsledky pro jejich zdraví.

  Kromě toho, pokud je zařízení nekvalitní nebo vadné , je třeba vzít v úvahu riziko fyzického poškození, jako jsou popáleniny a jiná zranění . Mohou být také psychologičtí, když u psů vyvolávají určitou formu stresu .

  Zaměřte se na pozitivní vzdělávání

  Elektrický obojek je založen na principu sankcí za výcvik psů, představuje úplný opak principů, na nichž je založena pozitivní výchova psů. Ten druhý, který, jak se zdá, přináší lepší výsledky , spíše zdůrazňuje povzbuzení a motivaci zvířete. Gratulací a odměňováním psa to dělá s určitým potěšením a ne pod nátlakem.

  Související Články