Spací pozice vašeho psa může hodně říci o jeho osobnosti

Výkres :

Leží váš pes na zádech, aby usnul? Raději se stočí do klubíčka jako liška? Stojí na své straně, aby zdříml? Každý pes upřednostňuje danou pozici, když spí. Jeho volba velmi odhaluje určité osobnostní rysy.

Řekni mi, jak spíš, řeknu ti, kdo jsi .“ Mohli bychom to aplikovat na psy , protože jejich spánkové polohy jsou i u nich skutečnými ukazateli jejich povahových vlastností .

Stejným způsobem jako pro nás lidi lze různé způsoby spánku, které psi mají, interpretovat , abychom lépe porozuměli jejich osobnosti . Ať už spí na zádech, na břiše, na bocích nebo dokonce v kouli, „prozrazují“ prvky, které jim umožňují lépe porozumět a lépe poznat, co ve skutečnosti jsou.

1. Váš pes spí na boku

Postavením se na bok si tak psi osvojí ideální polohu pro podporu spánku. Když takto spí, dávají najevo, že se cítí dobře a jsou si jistí.

2. Váš pes spí v poloze lišky

Pokud váš pes usne, zkroucený, trochu jako psí bratranec liška, znamená to, že hledá teplo. Tento typ psa se obvykle vyznačuje klidným a láskyplným charakterem.

3. Váš pes spí v poloze Superman

Pes, který usíná na břiše s roztaženými končetinami, je obzvláště aktivní pes. Vždy je ochoten hrát a namáhat se, i když musí být probuzen startem.

4. Váš pes spí s tlapkami ve vzduchu

Taková poloha spánku obvykle vede k nezávislé a sebevědomé osobnosti. Položení na záda je velmi často projevem pohody.

5. Váš pes spí na břiše

Tato poloha může znamenat, že váš pes usne s obavou zůstat v pohotovosti a v případě potřeby připraven vrhnout se. Očekává, že s vámi bude vždy chodit na procházku nebo si hrát. Je to energický pes, ale trochu rezervovaný.

6. Váš pes spí na zádech

Trochu, jako by hrál mrtvého. Jedná se o polohu často sledující velké úsilí, protože umožňuje snížit tělesnou teplotu psa. Odráží také stav uvolnění a důvěry.

Fotografické kredity: LittleThings.com

Související Články